Introduktion

Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net- en sammenslutning af bredbåndsforeningerne i Vestjyllands 8 bokommuner,Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net, med dens afdelinger i alle egne af Vestjylland, er en almennyttig frivillig og solidarisk organisering af brugerne - over alt på Vestjylland - i det spirende Informations- og Kommunikations Teknologiske (IKT) samfund.
Med IKT er det som med transport, mad og indretning. Det er nemmere at betale sig fra det i de større byer end det er i landdistrikterne, med de større afstande og færre brugere. På landet er det vanskeligt for virksomheder at leve af at tilbyde tjenester der lader sig betale. Så ligesom vi som borgere på landet er økonomisk nødt til - så vidt det er os muligt - at indrette os uafhængig af offentlige transportmidler og taxa-kørsel, ved at råde over eget køretøj, og vi også selv fremstiller - eller i det mindste tilberede - vores egen mad, og tilmed selv står for indretning af egen bolig - hvad angår de ting vi kan selv, ja så er vi der lever i landdistrikterne langt hen ad vejen også nødt til selv at organisere at have andel i IKT-samfundet.
Dette er et gennemprøvet faktum. Bredbåndforeningen VestjyllandS.net har nemlig gennem de sidste 2 år forhandlet med mere end 30 teleoperatører om at skaffe lynhurtigt Internet til fast lav pris overalt på Vestjylland, men når televirksomhederne har undersøgt mulighederne har ingen kunnet se en forretning i at tilvejebringe sådanne vilkår som de alle sammen er i færd med at tilbyde borgerne i de større byer.
Da et samvirke mellem individer der tager vare på deres egne forhold kan skabe strukturer, som rummer muligheder der er langt mere end summen af deres virke hver for sig, organiserer VestjyllandS.net nu borgerne i landsbynet overalt på Vestjylland og forbinder dem (os) i en IT-infrastruktur for hele regionen. Gennem organisering af frivilliges indsats etablerer vi landsbynet forbundet til egnsnet, der igen forbindes til et regionsnet, hvor alle kan få lynhurtigt Internet til fast lav pris.
Gennem samme organisering tilvejebringer vi en alsidig, decentral, men sammenhængende frivillig nyhedsformidling for hele Vestjylland.
Og til at sikre at borgernes IT-grej virker, sørger organiseringen også for at frivillige IT-kyndige hjælper borgere lokalt, når de løber ind i bøvl med netværket eller deres eget computergrej.