Visionen

Baggrunden for ønsket om at skaffe adgang til lynhurtigt Internet til fast lav pris overalt på Vestjylland
kan udtrykkes i flg. 10 punkter:


1) Fastholde og udbygge borgernes livskvalitet..

2) Fastholde de fastboende og tiltrække yderligere bosætning.

3) Fastholde og udbygge virksomhedernes konkurrenceevne.

4) Fastholde eksisterende virksomheder og tiltrække nye udefra.

5) Skabe grundlag for at borgerne kan etablere nye virksomheder selv, - f.eks. baseret på fjern-arbejdspladser.

6) Undgå ung udvandring ved at skabe konkurrencedygtige vilkår og mulige leveveje.

7) Fastholde de nuværende turister og tiltrække nye.

8) Skabe et godt sted at leve også for pensionister og vanskeligt stillede personer.

9) Forebygge et langsigtet forfald, - en "afvandret" fattigdoms-zone bestående hovedsagligt af pensionister og sociale borger.

10) Varetage vores andel i at overdrage de kommende generationer et Danmark der er helt i front som IT-samfund