Referater

 

Mødereferat tirsdag 8 december 2015

Mødet blev afholdt hos Lasse

Deltagere: Lasse, Peder, Nicolaj, Michael, Jacob, Lars samt Thorkild via skype.

 

1: Valg af ordstyrer:

Lasse blev valgt som ordstyrer

2: Valg af referent :

Lars blev valgt som referent

3: Godkendelse af referat:

Referat fra sidste gang blev godkendt, dog var enkelte punkter ikke udført.

4: Forsikring:

Lasse havde haft møde med Top Danmark vedrørende forsikring. Top Danmark nåede ikke at lave et udkast og priseksempel klar til aftenens møde.

Ifølge Top Danmark, var der intet der dækkede os når vi var ude hos kunde eller egne master, ej heller hvis vi tabte noget og dette lavede skader.

De ville heller ikke dække evt. indbrud på Lasse´s lager, medmindre der var gitter på vindue og dør, vi afventer pris.

 

5: Sikkerhed på nettet:

Der er for mange åbne porte på routerne rundt på anlæggene, hvor der var offentlig IP, åben for hackere, hvad kan man gøre; kan PFsense hjælpe med at overvåge ?

Skal alle offentlige IP i nettet ændres ?

Skal det hele styres fra Ringkøbing med Vlan ?

Skal der opsættes server/software til overvågning ?

6: Generalforsamling 2016:

A: Generalforsamling afholdes onsdag 10 februar 2016 på Tim station.

Grundet spisning, er tilmelding nødvendig.

Vi startet klokken 18.30 med spisning, selve generalforsamlingen er klokken 19.30

B: Hvem er på valg:

Peder er på valg, ønsker genvalg, men kun for et år.

Bjørn er ikke på valg, men vil måske ud af bestyrelsen

Nicolaj og Jacob vil gerne trappe ned grundet studier mm. Vil mest assistere telefonisk fremover.

Vi leder derfor efter nye emner til bestyrelsen, det er ikke nødvendigt med IT indsigt, men det ville være dejligt, men vi har også behov for nogen der kan hjælpe på andre måder bl.a opsætning af skabe til udstyr mm.

Vi kan dog godt bruge en med IT evner i Herborg – Fiskbæk området.

 

7: Abonnements priser:

Der var flertal for at nedsætte månedsabonnement til 125 kr pr. 1/1-2016

 

8: Fiber i Herborg:

Nianet er klar til at tilslutte ny fiber ved Herborg smedie 9 eller 10 februar. Nyt skab skal være opsat, der skal være strøm til udstyret.

Lasse og Lars kører lørdag 12 december kl. 13.30 ud og kikker på det, ser om det er noget vi selv kan lave.

 

 

9: EVT / siden sidst:

 1. Projekt gøres færdig; fjerne alle sendere fra Vedersø gl. Købmandsgård, da det er uhyre vanskelig at tilgå udstyr på stedet. I den forbindelse skal der skiftes og drejes radioer og skåle i Vedersø og sommerhus området, så de alle peger på Tim Kær.

 2. Skype flyttes fra mandag til tirsdage klokken 20.00 med virkning fra tirsdag 15 december 2015.

 3. Skålen på Fuglehøjvej skal finjusteres, lange pingtider efter storm.

 4. Lasse har været i Tim og reparere kabelfejl.

 5. På baggrund af forestående arbejde i Vedersø området med nye skåle mm, har Foreningen for en sikkerheds skyld allerede nu bestilt dele hos Lasse til levering når det er muligt.

 6. Der var ønske om mere planlægning når en af os var ude i felten og ”pille” eller man gjorde det hjemmefra via computer, så man lige ved hvem der laver hvad og hvornår.

 7. Mulighed for Raspberry sladrehank blev diskuteret. Kunne opsættes de vigtigste steder, kunne sende SMS alarm ved fejl på nettet eller routere mm. Prisen blev oplyst til ca 1000 kr + GSM abonnement hvert sted den skulle opsættes, men Lasse ville finde mere nøjagtige priser.

Referat bestyrelsesmøde den 23. november 2015

 

Deltagere på Skype: Lasse, Peder, Jacob, Lars, Nicolai, Michael, Erik og Thorkild.

Ordstyrer og referat henholdsvis Michael og Thorkild.

 

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

 

Kontraktforlængelse m.m vedr. møllen Ø. Herborgvej 4: Der er nu betalt for strømforbruget( 3 kr/kwt). Lasse og Thorkild kontakter/holder møde med Per og konen for at forklare foreningens idegrundlag – frivilligt arbejde og kun betaling/godtgørelse til medlemmer for direkte afholdte udgifter for foreningen.

 

Herborg smed/fiber fra Nianet: Lasse har fået oplyst en kontaktperson hos Herborg smeden. Vi har modtaget den underskrevne kontrakt fra Nianet.

Jacob får leveret skabet til opsætning hos smeden i Herborg – Switch m.m. afleveres ligeledes hos Jacob.

 

Lasse udsender snarest dagsorden for bestyrelsesmødet i december.

 

Thorkild

 

Referat den 06-10-2015 VestjyllandS.net

> 1. Valg af ordstyrer Lasse valgt

> 2. Valg af referent:. Peder

> 3. Godkendelse referat fra sidst Godkendt

> 4. Køb af fiber hvorfor, hvor og hvordan?

Pris .  Herborg og Hegnsgårdvej

500Mb/s - 2100kr pr mdr

1000Mb/s - 2800kr pr mdr

døgn overvågning 200kr pr mdr

Pris Ringkøbing:

1000Mb/s - 3000kr pr mdr

2000Mb/s - 7000kr pr mdr

5000Mb/s - 9500kr pr mdr

 INCL døgn overvågning

Binding 36 mdr

 

Der er besluttet 500Mb/s til Herborg , opgradering i til 1Gbit/s i RGK.

Lasse og Nicolai kontakter smeden vedr. adgang til mast i samme periode som fiber aftale.

> 5. Hvad skal vi ha lavet?

Smed Herborg + 1 sektor + 3 skåle Jacob + Nico ansvar, ny skål Fiskbæk, ny skål Fuglehøj + skab, ny skål Møllen Er afsluttet den 01.11.

 

RGK: fastgørelse udstyr i skab, ny AC mod Tim, ny server med PFsence på plads, sektor mod Novej, ansvar Lasse, Erik + Michael. afsluttet senest 01.11

Hee: AC mod Vedersø. snart oppe

Vedersø: nye kabler 2 nye skåle ny ubnt router 

 

 

Bestyrelsesmøde – VestjyllandS.net. Den 8. juni 2015 hos Lasse.

 

Mødt var Lasse, Michael, Thorkild, Lars, Peder, Jakob og Nicolai

 

1. Valg af ordstyrer

Lasse

2. Valg af referent.

Thorkild

3. Godkendelse referat fra sidst

Blev godkendt

4. Siden sidst

Hvide Sande/Bjerregård er tilsluttet med et fordelingspunkt ved Claus Ottosen, men til dato er der kun tilsluttet en bruger – Ottos far. Lasse rykker Claus for yderligere tilmeldinger.

Problemerne med Herborg skulle nu være rettet ved en mere hensigtmæssig indstilling af routererne.

AirFiber x5 blev vist. ”The airFiber®AF-5X is designed for long-range, Point-to-Point (PtP) backhaul links. It features the highest TDD throughput available and proprietary HDD for ultra-low latency.” Udskiftning til airfiber x5 vil forbedre vore links. Vi har efter lang leveringstid modtaget to stk.

 

5. Hvad laver vi og hvordan?

Lasse laver en prioriteret liste over hvad vi skal have lavet sendernettet inden efteråret.

6. Frie Internet

Bestyrelsesmedlemmerne har fri internet og fast ip fra 1. januar 2015. Allerede betalt afgift bliver refunderet(bankoplysning for refundering bedes meddelt Thorkild).

Hjælpere med fri internet er: Erik Olesen(59), Claus Møller Petersen(203), Claus Hjøllund(198), Jesper Andersen(103), Peter Graversen(446). Lasse laver udkast til kontrakt for de fri ydelser.

 

7. E-conomic

Med det begrænsede antal udgiftsbilag, som regnskabet indeholder på årsbasis, anses det ikke for nødvendigt at tilmelde scanningsordningen hos E-onomics

9. En stk Ansøgning fra en foreninger kan den [Godkendes]

Ansøgning fra Tim GIF blev godkendt. Lasse tager kontakt og undersøger om det er hensigtmæssigt og muligt at benytte Hallen i Tim som forsyningspunkt.

10. Fast Hjælpermøde

Derarrangeres hjælpermøde første mandag i hver måned. Endvidere kort telefonmøde hver mandag kl 20.

11. Køb af Server [Router M.M] Tilbud fra

Efter gennemgang af alternativerne, var der enighed om at vi køber HP Proliant ML350 Gen9. Uden ”HP CARE pakke”. Lasse konfigurerer en gammel Pc'er til at være backup på den købte server

12. Support Tlf.

Telefonen er åben 9-21. Peder bevilges og anmodes om at anskaffe sig en dual simkort telefon, således at Peders private telefonnummer ikke bruges i kontakten med foreningens brugere.

 1. Evt. Fremover bruger vi ”gennemføringsstik”, hvor ledningerne først klippes af efter de er ført gennem stikket. Dette kræver en speciel tang, som foreningen anskaffer/har anskaffet.

 2. Næste gang. - ”Hver første mandag i måneden”.

General forsamling 

Torsdag d. 26 Februar 2015 Kl. 19:00 i Tim stationsbygning.

 1. Valg af dirigent:

  1. Bjørn Hundevadt valgt som dirigent.

  2. Dirigenten åbner generalforsamlingen, samt gør opmærksom på at den er rettidigt indkaldt og dermed gyldig. Og at han ønsker genvalg.

 2. Valg af referent:

  1. Nicolai Jessen valgt som referent.

 3. Formanden Lasse Sejer beretter følgende:

  1. Det sidste år er man gået fra Mikrotik til UBNT som har givet lidt problemer i ny og næ som krævede en genstart.

  2. Man har også brugt megen tid på at skifte radioer ud så man får skærmet radioer op, og dermed oplever en store forbedrelses af nettet.

  3. Der udover har vi en sag med daværende Skyline, hvor vi efter signe skulle have fået leveret en internet linje det drejer sig om ca. 70.000 kr.

  4. Der udover er vi tæt på de 400 brugere og det sidste år har ca. 70 fået afslag pga. geografiske forhindringer.

  5. Formandens beretninger er ved håndsrækning blevet godkendt.

 4. Regnskab fremlagt af Thorkild Rossen:

  1. Der påpeges at man skal tage i betragtning at en del af summen i 2013 vedrør 2014. et skøn vil være ca. 100.000 kr.

  2. Regnskab er ved håndsrækning godkendt.

 5. Indkomne forslag:

  1. Forslag fra bestyrelsen om fri internet til Aktive hjælper og bestyrelses medlemmer. Der blev diskuteret en del og langt vægt på at man skal være aktiv og møde op til møderne. Bestyrelsesen skal have mulighed for at annullere denne kontrakt. Pt. ser bestyrelsen højeste 20 personer hvor dette kan komme på tale.

   1. Ved håndsrækning blev forslaget godkendt.

  2. Forslag fra bestyrelsen om fri internet til andre foreninger på / til klublokalerne. Det er noget som bestyrelsen vil tage stilling til individuelt.

   1. Ved håndsrækning blev forslaget godkendt.

 

 

 1. Valg af formand:

  1. Lasse Sejer (Formand)

   1. Lasse Sejer, er genvalgt ved håndsoprækning

 2. Valg af bestyrelses medlemmer:

  1. Jan (bestyrelsesmedlem ønsker ikke genvald)

   1. Jan er hermed ikke længere en del af bestyrelsen

  2. Bjørn Hundevadt (bestyrelsesmedlem ønsker genvald )

   1. Bjørn Hundevadt, er genvalgt ved håndsoprækning

  3. Bjarke (suppleant ønsker ikke genvalg)

   1. Lars Mørch, er valgt som suppleant ved håndsoprækning

  4. Michael Morthensen stiller op som bestyrelsesmedlem

   1. Michael Morthensen, er valgt ind ved håndsoprækning

  5. Jacob Vad stiller op som bestyrelsesmedlem

   1. Jacob Vad er valgt ind ved håndsoprækning

 3. Valg af intern / extern revisor:

  1. Bo Mortensen, er valgt ved håndsoprækning

 4. Eventuel:

  1. Der blev spurgt om tv løsning. Her til kan vi føje at der i løbet af 1-2 uger vil komme en oplæg på en løsning og ud fra hvor mange der melder tilbage kan vi så beregne den endelige pris.

 

Referat af Bestyrelsesmøde ons d. 21.01.2015 kl. 19:00 hos Lasse

 

 1. Valg af referent: Thorkild

 2. Valg af ordstyrer: Lasse – øvrige deltagere: Peder, Nicolai. Afbud/arbejde Bjørn.

 3. Regnskab 2014 og budget 2015: Blev kort gennemgået – fra og med 2015 er abonnementsindbetalinger ”rigtig” periodiseret. Primo2015 334 brugere – en fremgang på 117 i forhold til primo 2014.

 4. Generalforsamling: Afholdes 26. februar i den gl.stationsbygning i Tim. Thorkild sørger for kaffe/forplejning. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg: Jan Therkildsen, Bjørn Hundevadt og Nicolai Jessen. Lasse laver og udsender dagsorden for generalforsamlingen.

 5. Forbedringer nettet: Der opsættes foreløbig to ups – VA i Ringkøbing og Vedersø Kær.

  Der etableres ”sort fiber”.

  Bedre stabilitet skal opnås ved prioriteret skift til bedre antenner mellem links.

  Test af bedre A/C contra køb frekvensbånd.

  Hvordan styrer vi udbygningen?

  Disse forbedringer og evt flere planlægges og prioriteres i en planlægningsgruppen.

  23.01.2015 TR.

Referat 2014:

Referat af Bestyrelsesmøde mandag d. 31.03.2014 kl. 19:00 hos Lasse

 

1.              Valg af referent: Thorkild

2.              Valg af ordstyrer: Lasse – øvrige deltagere: Peder, Jan, Nicolai

3.              Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt uden bemærkninger

4.              Budget opfølgning: Resultatet for første kvartal  er et underskud på 15 tkr, som skyldes engangsudgifter( registrering faste IP adresser og betalt helårlig masteleje). For hele 2014 forventes et overskud på 65 tkr med de nu tilsluttede antal brugere.

5.              Forsikring, ansvar, lovpligtig arbejdsskade og evt. andet Lasse har undersøgt spørgsmålet om arbejdsskade- og ansvarsforsikring og blev bemyndiget til at afslutte den sag og tegne forsikringerne. Årlig anslået udgift ca. 5 tkr.

6.              Opgaver

-                 Drift status på tlf.  samt udsendelse SMS: Lasse oplyste at vi skal have monteret en minicomputer i hovedsenderen, som dels kan overvåge og kontrollere email via outlook og dels kan checke senderne på primærmastene for funktion og give besked via sms, hvis en sender falder ud.

-                 Telefon support plan Jan:  Lasse havde udarbejdet et diagram for hvorledes opkald på supporttelefonen bliver sorteret og håndteret. Jan har udarbejdet et vagtskema for opkald   fra brugerne, som har problemer med internetforbindelsen. Brugerne kan forvente at kunne få telefonisk kontakt på hverdage: 8-9 og 17-20. Lørdag og søndag kan der sendes  mail eller indtales en besked. (Helligdage?)

-                 Højderedning/udstyr/ansvar Nicolai: Nicolai og Lasse havde undersøgt dette emne og Lasse fik bemyndigelse til at arbejde videre.Lasse er i samarbejde om emnet med Simon fra djurslandsnet. Faldsikringsudstyr forventes anskaffet til to mand for 3-4 tkr. Masteklatringskursus til 20 meters højde forventes afholdt sammen med djurslandnet og vi forventer at sende 3 mand på kursus( Jan, Nicolai og Peder – yderligere?) Kursusafgift 450 kr pr deltagere.

-                 Lasses liste: Højest prioriteret på den af Lasse udarbejdede to-do liste er 1)opsætning af de tre sectorantenner i Tim(Vedersø Kær),  2)opsætning af tre sectorantenner på Fiskbæk masten, 3) Kontrakt Øbyvej – den kontrakt forhandler Peder, 4) Jordstik monteres på alle sendepunkter    -----    Listen gennemgåes igen på næste aktivmøde.

1.              Evt. Lasse rejste spørgsmål om mødehyppighed. Bestyrelsesmøderne afholdes indtil videre hvert anden måned evt suppleret med telefonmøder. Aktivmøder efter behov.

2.               

3.              Næste gang

-                 Mandag den 26. maj  2014 kl. 19:00 hos Lasse.

 

Referat bestyrelsesmøde 24/2 2014 afholdt hos Lasse

 

 Til stede: Lasse Sejr, Peder Nielsen-Lemvig, Jan Terkelsen-Vemb, Nicolai Jessen-Fiskbæk, Thorkild Rossen-Tim og Bjørn Hundevadt-Fiskbæk.  Bjarke Nielsen-Djursland afbud grundet sygdom. Christina deltog under pkt. 1 til 5.

Referant – Thorkild

Ordstyrer – Lasse

Godkendelse af referat fra sidst: Christina gennemgik referatet fra seneste bestyrelsesmøde. Referatet blev godkendt.

Konstituering: – Formand: Lasse  valgt på generalforsamlingen.

                                                                 Næstformand: Peder

                                                                 Kasserer: Thorkild

                                                                 Menige bestyrelsesmedlemmer: Bjarke, Jan, Nicolai og Bjørn.

Opfølgning generalforsamling: Få fremmødte, som delvis kan tilskrives datoen – i skolernes vinterferie.

Budgetopfølgning: Pr dato er der 19 tkr på foreningens konto mod budgettets 17 tkr. Reguleret for endnu ikke foretaget betaling til Nianet og foretaget betaling/investering i radioer til nye medlemmer, er bestyrelsen overbevist om at udviklingen i kontoen saldo svarer til budgettets.

 

Forsikring, ansvar, lovpligtig arbejdsskade og evt. andet: Der var enighed om at der snarest skal tegnes en forsikring dækkende erhvervsansvar og arbejdsskade. Der forelå tilbud fra Gjensidige  på  2.604 kr. for erhvervsansvar og arbejdsskade og fra Alm Brand på 5.166 kr. alene for arbejdsskade.

Bjørn tager kontakt til Tryg, da en af assurandørerne havde sendt det signal. På næste bestyrelsesmøde gennemgår vi de tilbudte forsikringer og vælger.

 

Vi er enige om, at der ikke er grund til at tegne en kaskoskadeforsikring på vort udstyr, idet vi vurderer, at præmien og selvrisikoen er for store i forhold til  den reelle risiko. Vi forventer sidst på året at have en beholdning/reserve på kontoen, der svarer til risiko for nedbrudt udstyr.

 

Under dette punkt drøftede vi også problemet ”masteklatring”. Nicolai undersøger kursus- og  udstyrskrav.

 

Fordeling ansvarsområder(blev dog til igangværende projekter):

                      Tlf.meddelelse ved nedbrud: Supporttelefonen udbygges med en beskedsfacilit, der                 hurtigt kan opdateres og orienterer medlemmer ved nedbrud. Det er Lasses projekt.

                      Supporttelefonen åbningstid: Begrænses til  9,30 til 10,30  og igen 17 til 20. Peder og Lasse    passer henholdsvis formiddag og eftermiddag/aften assisteret af Jan og Bjørn. Der arbejdes                 på at finde en løsning, så hjælperne ikke får spredt deres private tlfnumre. Jan laver en plan        til forelæggelse ved næste møde.

                      Kursus for hjælpere (incl bestyrelsesmedlemmer)planlægges. Varighed ca 30 timer. Bjarke      kommer og forklarer   ipadresser og scope.

                      Indkøb til drift og vedligehold af nettet foretages af Lasse. Udvidelse af nettet og større                       anskaffelser/udskiftninger vedtages af  bestyrelsen.

                      Andet. Jan udarbejder et nyhedsbrev, der udsendes pr email en gang pr måned. Lasse er ved     at lave mailsystemet hertil.

                      To do liste med hængepartier i eksisterende net. Lasse laver denne liste og        hængepartierne skal være afhjulpet inden vi tilslutter nye områder( eksempelvis Astrup).

                      Mødet sluttede med at Lasse viste funktionaliteten  af hjemmesidens ”Selvbetjening” .

 

Generalforsamling 2014

Referat

Ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net 11.02.2014

Indkaldelse offentlig gjort på foreningens hjemmeside:

”Den årlige generalforsamling i Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net afholdes tirsdag d. 11/2 2014 kl. 19.30 i  Hee Gl Station, Ringgaden 3A Hee 6950 Ringkøbing. Alle medlemmer er velkommen.

a. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
b. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. 
c. Indvarsling til generalforsamlingen skal ske via foreningens hjemmeside eller skriftligt til 
medlemmerne med mellem 4 og 8 ugers varsel. 
d. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning. 
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af formand. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
8. Valg af intern/ekstern revisor. 
9. Eventuelt.”

Blandt de 16 mødte medlemmer blev Lone Fournaise valgt til dirigent. Thorkild Rossen til referant.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen er sket i henhold til vedtægterne og gav ordet til formanden, Lasse Sejr for aflæggelse af beretning:

Pkt 3:Der er sket mange både positive og negative ting i 2013. Der er skiftet til ny leverandør af fibertilslutning - Nianet. Leverandøren er forpligtet til at levere 500 Mbits. Efter nogle opstartsproblemer er vi nu (11/2) op i nærheden af den lovede hastighed.

Vort net er blevet optimeret ved en tilpasning af ip-adresserne i nettet. Denne ændring af ip-adresserne er sket i de sene nattetimer for at forstyrre medlemmernes brug af nettet mindst mulig. Ændringen betyder, at der kan spares ressourcer og tid.

Formanden konstaterede, at vi har været for dårlige til at orientere i forbindelse med fejl og udbedring af fejl på nettet. Herunder orientering om skift til den nye fiberleverandør. Der vil i fremtiden bliver sendt orientering via SMS, når vi har nedbrud/problemer på nettet.

Der vil fremover blive udsendt et månedlig nyhedsbrev. Medlemmer, der ikke ønsker nyhedsbrevet vil kunne fravælge det på hjemmesiden.

Der er sket en betydelig udvidelse af nettet/medlemsfremgang ved opsætning af master i Fiskbæk, Herborg og Skalstrup. Der er pr 11/2 253 medlemmer.

Bestyrelsesmedlem -Rene- meddelte 7 dage efter forrige generalforsamling, at han ikke modtog valg. Bestyrelsen har i 2013 og til dato været suppleret med Jan Terkelsen, Vemb og Peder Nielsen, Lemvig.

Priser: Tilslutning 750 kr og 150 kr/mdr (var 200 kr/mdr i 2013). Formanden gav udtryk for, at det er målet at få den månedlige pris reduceret til 100 kr.

Kommentarer fra de fremmødte til formandens beretning:

God ide med information via SMS ved planlagte og ikke planlagte nedbrud/uregelmæssigheder på nettet.

Flere tilkendegav, at de foretrak en god og hurtig forbindelse frem for en reduktion i den månedlige pris.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt 4:Christina fremlagde regnskabet, som viser et resultat på 119 tkr. Aktiver på i alt 157 tkr. og heraf debitorer 118 tkr (overvejende opkrævning af medlembidrag udsendt ultimo 2013).

Der blev fremlagt et budget for 2014, der viser indtægter på 459 tkr og udgifter på 262tkr.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt 5: Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.

Pkt 6: Lasse Sejr fortsætter som formand.

Pkt 7: Følgende opstillede og blev accepterede af de fremmødte medlemmer: Peder Nielsen-Lemvig, Jan Terkelsen-Vemb, Nicolai Jessen-Fiskbæk, Thorkild Rossen-Tim, Bjørn Hundevadt-Fiskbæk og Bjarke Nielsen-Djursland.

Pkt 8: Vi vil bede Bo Mortensen fortsætte som intern revisor og tage kontakt til Fiskbæk Regnskabskontor, som mulig extern revisor.

Pkt 9: Der blev efterlyst dagsorden og referat fra afholdte bestyrelsesmøder. Er taget til efterretning af bestyrelsen.

På forespørgsel blev det oplyst, at vi har tegnet en 3 årig kontrakt med Nianet/fiberopkoblingen til 3 tkr/mdr.

Opslag på Krak af telefonnumre tilknyttet vort net er ikke rigtig – det oplyses at numrene tilhører VestjyllandS net. Lasse er ved at undersøge problemet.

Referant  Dirigent

Thorkild Rossen   Lone Fournaise

 

Aktivmøde mandag d. 6. januar 2014 kl. 19:00 hos Lasse

1.      Valg af referent

      Thorkild og yderligere tilstede: Lasse, Jan, Peder, Nicolaj, Keld, Erik og Claus Møller.

2.      Valg af ordstyrer

      Lasse

3.      Godkendelse af referat fra sidst

      Godkendt

4.      Generalforsamling

-          Hvor mange skal vælges

      Jan, Peder og Nicolaj er kandidater til bestyrelsen. Rene og Christina træder ud af bestyrelsen. Valg af Nicolaj sikrer repræsentation fra Videbæk området.

-          Tid og sted

      10.februar 19,30 i Hee. Der forventes 40 deltagere.

-          Vedtægter skal de ændres?

      Peder fremsatte forslag til vedtægtsændringer. På Lasses anmodning vil disse ændringer blive drøftet af Bjarke, Lasse og Peder.

5.      Nianet

      Formidling/salg af faste Ipadresser vil efter skiftet til Nianet kræve registrering hos RIPE        (2000€) efterfølgende et årligt gebyr (1800€). Der forventes dog en stor efterspørgsel efter faste Ipadresser til alarmsystemer som vil retfærdiggøre udgiften.

6.      Ny mast Tim

      Det videre arbejde med montering af antenner styres af Lasse og Peder.

7.      Ny mast Fiskbæk

      Masten er nu sat op og der forventes 30-40 potentielle nye medlemmer til orienteringsmøde i Fiskbæk torsdag 19,30.

8.      Siden sidst

      Udstyr monteret i Dejbjerg hentes snarest. Keld vil hentet det der er monteret på en silo og Lasse tager kontakt til Mads.

9.      Nyt fra områderne

      Vi har p.t. ikke et tilstrækkeligt lager af radioer til hurtig opkobling af nye medlemmer – Vi har 14 på ventelisten. Lasse er ved at finde en ny leverandør. Der forventes ca 100 nye medlemmer i 2014 og  det er et mål, at de tilsluttes uden ventetid grundet mangel på radioer.

10.  Opfølgning på opgaver i nettet

-          Kort med sendepunkterer på hjemmesiden

      Er opdateret

-          E-mail konti bruger kør nu

      Og medlemmer kan oprette e-mail adresse via hjemmesidens selvbetjening.

-          Hjemmeside hvad synes I?

      Der var almindelig enighed om, at den nye hjemmeside er god og overskuelig.

-          Netkabel/stik/test

      For afklaring af årsagen til den til tider lave hastighed vil Nicolaj forsøge at låne måleudstyr og måle primær forbindelserne til fra Hee.

11.  Evt.

      Nicolaj præsenterede oplæg til en ny lokal brochure. Der var almindelig enighed om, at det var et godt oplæg – Jan tilbød at læse korrektur.

      Lasse gav udtryk for, at der også skulle være en brochure, der beskrev idegrundlaget for foreningen

12.  Næste gang

-          3.februar 2014 kl. 19:00 hos Lasse

7. januar Thorkild

 

 

Referat 2013:

Referat Aktivmøde d. 2. december 2013 hos Lasse

 

Referant: Thorkild. Ordstyrer: Lasse. Deltagere: Lasse, Peder, Jan, Erik  og Thorkild.

Budget 2014: Forslag til budgettet er udarbejdet med 150 kr/mdr for internet.

Nianet: Kontrakten med Nianet er underskrevet og når kabeltilslutning til vor sender hos Vestjyllands Andel i Ringkøbing er etableret, har vi 500 Mbytes til rådighed.

Ny mast Tim: Aftalen med Vattenfall er nu underskrevet. Lasse bestiller det nødvendige udstyr til opsætning på masten og giver Erik besked, så der kan træffes aftale om montage.

Ny mast i Fiskbæk: Der afholdes orienteringsmøde d. 9. januar.

Siden sidst: Jan har tilmeldinger fra 3-4 til sendepunkt i Skalstrup og forventer yderligere 10 tilmeldinger.

Peder har kontakt med med et par potentielle abonnenter.

Diverse:         Kort med sendepunkter er nu opdateret og kan åbnes via hjemmesiden.

                                            E-mail – konti kan nu tilbydes – se hjemmesiden under Produkter.

                                            Denne nye hjemmeside er ok – overskuelig.Driftstatus skal fremgå af siden.

                                            Ny brochure er vist stadig under udarbejdelse.

                                            Netkabeltester efterlyses af Peder.

 

Vigtigt punkt på næste møde: Den kommende generalforsamling.

Næste møde 6. Januar 2014 kl. 19 hos Lasse.

                                            

Referat aktivmøde d. 4. November 2013 kl. 19:00 hos Lasse

 

Deltagere: Lasse, Peder, Jan, Claus M., Keld, Erik, Thorkild og Peder Graversen.

1.              Valg af referent Thorkild

2.              Valg af ordstyrer Peder

3.              Godkendelse af referat fra sidst Godkendt uden bemærkninger

Uden for dagsorden redegjorde Peder Graversen for forhandlingerne med Vattenfall om tilladelse til at benytte masten i Vedersø Kær: Leje – 1000 kr. plus forbrug, kabel må nedgraves, vi får en nøgle til målerhuset, montering udføres af tre med klatre certifikat( her har Erik kontakten og Erik fremskafter kopier af de pågældendes klatre certifikater, som via Peder Graversen sendes til Vattenfall-Kurt)

Endelig kontrakt mangler og forventes snarest fremsendt fra Vattenfall.

4.              Mere fiber

Der var tilslutning til at acceptere tilbudet fra Nianet om levering af 500/500 mbps

forbindelse. Pris 3500kr/mdr.

5.              Budget 2014

Peder gennemgik det udleverede budget. Renset for moms viser budgettet et overskud på

190.000 kr. Budgetforudsætning: 150kr pr. måned.

6.              Siden sidst.

7.              Nyt fra egnsnettene

Erik fortalte,at nu er der sat skab op i mejeriet – bimåler monteret. Måler aflæses i januar.

Peder fortalte, der var koblet 9 nye på.

Jan  afholder 24/11 informationsmøde i Skalstrup forsamlingshus og har fået bestyrelsens til

at udlevere den eksisterende brochure.

8.              Opfølgning på opgaver i nettet

-                 præsentation UPS, GSM fjerbetjening

Peder præsenterede en UPS med GSM fjernbetjening – virkede efter hensigten.

-                 Kort med sendepunkter og retning.

Jan fortalte der ikke var sket yderligere

-                 Færdiggørelse IP system så hjælper kan se alt igen.

Lasse meddelte projektet er færdigt, dog mangler links.

-                 Info TICKET

Der er problemer med spam.

-             Hjemmeside opfriskning, nedsæt af udvalg se også

Udvalg bestående af Peder, Jan og Nicolaj udarbejder forslag til ny hjemmeside uden

egnsnettene. Lasse demonstrede et simpelt program til fremstilling af en hjemmeside.

 

-                 Fremlæggelse af kontrakt  til hjælper

Tages op igen på næste møde

     

 

9.              Evt.

Lasse meddelte, at Christina ikke opstiller til bestyrelsen og omstændighederne  taget i betragtning ikke mere kan afse tid til at foretage bogføringen. Thorkild tilbyder at forestå bogføringen de næste to år.

Lasse meddelte videre at han tager barselsorlov i 12 mdr. – startende 1. april 2014. Nødvendig oplæring af øvige nøglepersoner skal derfor planlægges og iværksættes.

Søndag den 10. november kl 12 afholdes kursus hos Lasse i opsætning, indstilling og fejlfinding af radiokædeforbindelser.

Lasse inviterede til julefrokost/sammenskudsgilde og vender tilbage med mulige datoer.

 

10.          Næste gang

-                 2.december  2013 kl. 19:00 hos Lasse

 

 

Referat: aktivsmøde d. 3. oktober 2013 kl. 19:00

Deltagere:Lasse, Claus H., Nicolai, Jan, Keld, Claus M., Thorkild, Erik og Peder(tlf).

 

1.      Valg af referant  Thorkild       

2.      Valg af ordstyrer Claus M.      

3.      Godkendelse af referat fra sidst

      Godkendt – ingen bemærkninger

4.      Siden sidst

      Lasse: Vi har fået adgang til Vattenfalls mast i Tim – leje 1.000 kr pr. år.  Lasse kontakter Peder Graversen for at aftale møde med Vattenfall ved masten om vor opsætningen af udstyr.

      RAF har kontaktet Lasse, efter et par landmænd(medlemmer hos os) overfor direktøren i RAF  har udtrykt undren  over den høje leje , vi betaler for placering af udstyr på RAF´s bygninger i Ringkøbing og Hee. Direktøren var sur over at skulle bruge tid på at  forklare sig over for disse landmænd og forlangte vort udstyr fjernet,  hvis ikke denne undren holder op. Derfor synes vi ikke mere, at lejen til RAF er i den høje ende!

      Telefonforbindelser sker nu via en server i Tyskland.

      Lasse trækker sig som hjælper.

      Lasse og Keld skaffer skab fra Lem Produkt.

      GSM modem er modtaget.

      Jan: Eksisterende brugere i Tim Kirkeby kan formentlig modtage signal fra udstyr opsat på Vattenfalls mast.

      Peder:   Et par landmænd fra Rom ønsker tilslutning. Peder holder 10/10 møde med eksisterende lille forening, som sandsynligvis nedlægges grundet for dyr opdatering af udstyr.

     

5.      Nyt fra egnsnettene

      Heager – kablet til sender er igen klippet over. Brugerne flyttes til anden sender og Heager nedlægges.

      Herborg – yderlig en bruger tilsluttet internet og en opkobling til ip tlf.

      Lem – ingen aktivitet og udstyr i Dejbjerg pilles ned.

      Gørding – yderligere to bruger tilsluttet. Flere på vej. Afholder møde med Nees sogneforening og Skalstrup forsamlingshus. Konkurrent(KA) er dukket op i Thorsminde.

6.      Opfølgning på opgaver i nettet

Gentagende problemer med strøm og genstart , udkast opbygning UPS, GSM fjerbetjening.

Nicolai og Peder har undersøgt og delvist afprøvet  løsning. Endelig løsning afklarer Nicolai og Peder sammen med Lasse.

-  Udarbejdelse kort med sendepunkter og retning.

   Løsning med opdeling i egnskort blev omtalt.

- Færdiggørelse IP system så hjælper kan se alt igen.

  Lasse meddelte at han var godt på vej med rettelserne – det er en tung proces.

- Skal der flere folk på besvarelse af mail, evt. flere med tilgang til en G-mailkonto.

      Emnet blev omtalt – afklaring?

- Hjemmeside opfriskning, nedsættelse af  ad hoc udvalg.

  Lasse opfordrede os til at hente inspiration på djurslandsportalen.dk og emnet tages op igen ved næste møde                

7.      Retningslinjer for hjælpere

- Må hjælper selv aftale pris med bruger udenom forening, er 698.- for meget for opsætning udstyr!

  Efter forskellige synspunkter -forslag til ændring var fremført blev det præciseret, at prisen ikke kan fraviges.

8.      Økonomi, herunder  ønsker til næste årsbudget.

                  Lasse præsenterer budget 2014 på næste møde.     

9.      Evt.   Der arbejdes videre med forslag til revision af hjemmesiden opdelt i fællesnet og egnsnet

                  Fokus på hjemmesiden for Skjern net til næste møde.

                  Undervisningsdag afholdes snarest en lørdag – Lasse fastlægger dato og indkalder.

                                                 

10.  Næste gang

- 7.november  2013 kl. 19:00 hos Lasse, obs Peder kan ikke torsdage.

Ændret til 4. november 2013 kl. 19:00 hos Lasse.

 

Referat 2012