Generalforsamling

Vi holder informationsmøde om vores trådløse bredbånd i området Klaptoft, Kovstrup, Refstrup, Holmgårde og Karsbæk. Dato bliver tirsdag 28 februar klokken 19.00 på adressen Nygårdsvej 18.
 

 kontakt@vestjyllands.net

GENERALFORSAMLING

Den årlige generalforsamling i Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net afholdes tirsdag d. 11/2 2014 kl. 19.30 i  Hee Gl Station, Ringgaden 3A Hee
6950 Ringkøbing. Alle medlemmer er velkommen.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af intern/ekstern revisor.
9. Eventuelt.

Vedtægterne kan ses på dette link: http://vestjyllands.net/side?id=602&page_id=601
Forslag til generalforsamlingen fra foreningens medlemmer, jævnfør dagsordenens punkt 6), skal tilsendes bestyrelsen senest d. 27/01 2013 (2 uger før generalforsamlingen).
Forslagene sendes til bestyrelse@vestjyllands.net

Eventuelt indkomne forslag vil blive offentliggjort her på foreningens hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen
Lasse Sejr
Formand Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net

 

Lemvig.nu

Se den fine omtale af oprettelse af VestjyllandS.net i Gørding området. KLIK HER.

< Tilbage | side 1 af 1 | | Næste >