Sidste nyt:
 
Vi har netop afsluttet etablering af nyt sendepunkt på Dangrønt.
På få dage kom der 18 nye brugere og flere på vej.
 
Der har været info-møde i Rækker Mølle angående vores internet.
Der kom over 50 underskrifter fra beboere der ønskede vores net.
På bestyrelsesmødet i VJLS mandag 26 marts blev det så vedtaget at vi går i gang
med at etablere et sendepunkt i området.
 
Tirsdag d. 10 april er der info-møde på Lambækvej 22 angående etablering af
et nyt sendepunkt på stedet der kan dække Karsbækvej, Lambækvej, Adelvej mfl.