Hej alle.
 
Så er det tid til at indkalde til den årlige generalforsamling i Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net.
Generalforsamlingen vil blive afholdt den 26. februar 2017 kl. 19:00, i Tim. På adressen: Tim Hallen, Åvænget 3, 6980 Tim, 6980 Tim. 
 
Vi starter med spisning kl. 18.00.
Tilmelding til spisning skal ske senest den 20.februar på kontakt@vestjyllands.net
Menuen bliver flæskesteg med kartofler, brun sovs og rødkål.
Til kaffen er der lagkage.
 
Valgbar personer 
1. Lasse Sejr
2. Lars Peter Sø
3. Jens Nørskov
4. Erik Olesen
5. Peder Nielsen
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Peder bestyrelsesmedlem (på valg) 
- Thorkil bestyrelsesmedlem (på valg)
- Erik bestyrelsesmedlem (på valg)
- Michael Morthensen (ikke på valg)
- Lars Mørch (ikke på valg)
8. Valg af intern/ekstern revisor.
9. Eventuelt.
 
Til denne e-mail er vedhæftet to PDF-filer hhv. foreningens "vedtægter" og foreningens "ansvarserklæring" som skal underskrives af alle der vil påtage sig et hverv i foreningen.
 
Vil du foreslå kandidater til bestyrelsen eller har du forslag som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal dine forslag i følge reglerne sendes til kontakt@vestjyllands.net senest d. 12. februar. Alle forslag der ikke strider mod vedtægterne vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.vestjyllands.net, senest den 19. februar.
 
Bemærk:
Vedtægterne påpeger i §4d at de der ønsker at blive tildelt et ansvar, som f.eks. at blive valgt af generalforsamlingen til at sidde i foreningens bestyrelse, først skal underskrive en "ansvarserklæring". Kun kandidater der afleverer den vedhæftede "ansvarserklæring" til formanden i fyldestgørende udfyldt og underskrevet stand, senest d. 19. februar, kan tildeles et ansvar i foreningen. Kun disse har gjort sig valgbare, og det er derfor kun disse der kommer til at fremgå af kandidatlisten, i det opslag om forslag til generalforsamlingen der vil blive sat på hjemmesiden d. 19. februar.
 
Da det er på generalforsamlingen at mange vigtige beslutninger bliver 
taget, ser vi frem til at se så mange af foreningens medlemmer som muligt.
 
Med venlig hilsen
Formand Lasse Sejr
Bredbåndsforeningen VestjyllandS.net
Nygade 10
6950 Ringkøbing
Telefon 88 80 22 00